Kongeå Egnens Garderforening

Missioner

Adenbugten 

Siden 2009 har NATO gennemført en operation i Adenbugten mod pirater. Operationen hedder Ocean Shield. Danmark bidrager i perioder med skibe fra søværnet og fly fra flyvevåbnet til operationen.

Operation Ocean Shield er en del af en større koordineret indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn.

Der er fire hovedopgaver i operationen:

* Eskortering af handelsskibe og afskrækkelse af pirater
* Indgreb over for piratangreb
* Opsøgende indsats mod formodede piratskibe
* Regional kapacitetsopbygning.

Kapacitetsopbygning handler om at hjælpe landene regionen til selv at kunne bekæmpe pirater, og at sikre at landene i fremtiden i højere grad kan bidrage til en større maritim sikkerhed i området.

NATOs stående flådestyrker deltager på skift i Operation Oceans Schield i perioder af fire måneder af gangen.

Operationsområdet
Området udgør ca. 6,5 millioner kvadratsømil. Det svarer til ca. halvdelen af størrelsen på USA.

Geografi
Operationsområdet for operationen omfatter det internationale farvand i Røde Havet, Aden Bugten, den nordlige del af Det Arabiske Hav op til Hormuz-strædet og Somalia Bugten ned til Madagaskar.

Læs mere om piratindsatsen her.

 

Afghanistan

Om ISAF
Den overordnede opgave for ISAF er at hjælpe den afghanske regering med at udbrede og udøve kontrol over landet, så gunstigere betingelser for stabilisering og genopbygning skabes.
Opgaverne udføres i tæt samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker, til hvilke der ligeledes ydes støtte og rådgivning til hjælp med opbygningen.
Dette gøres overordnet for at fremme et Afghanistan, der kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.

Baggrunden for ISAF
På et FN-mandat fjernede det internationale samfund Afghanistans Taleban-regime i efteråret 2001 som det første militære skridt i amerikanernes ‘krig imod terror’. Afghanistan formodedes at huse Osama Bin Laden og hans Al Qaeda-terrornetværk, der udførte selvmordsangrebet på New York og Washington 11. september 2001.
Efter Taleban blev væltet, valgte et afghansk storråd (Loya Jirgga) en midlertidig regering med Hamid Karzai som regeringsleder. Den 9. oktober 2004 blev Karzai valgt som præsident ved Afghanistans første demokratiske valg. Han blev senere genvalgt i 2009.
Den NATO-ledede styrke kaldes ISAF (International Security Assistance Force), og den har siden 2001 været i gang med gradvist at overtage ansvaret fra amerikanerne, der i starten førte ‘krig mod terror’ under navnet “Operation Enduring Freedom”. Denne operation har dog lige siden været fortsat sideløbende med ISAF missionen.
ISAF opererer under et fredsskabende mandat i henhold til FN-Pagtens kapitel VII, og FN’s Sikkerhedsråd har vedtaget otte resolutioner om ISAF.

Læs mere om Afghanistan på Hærens hjemmeside.

Læs artikler om indsatsen i Afghanistan.

Se video om de danske kampvogne, der foreløbig bliver i Afghanistan, selv om de fleste kamptropper blev trukket hjem i sommeren 2013.

 

Kosovo 

Flere tusind danske soldater har gjort tjeneste i Kosovo, siden hæren første gang udsendte soldater til Kosovo Force (KFOR) tilbage i august 1999. Men i takt med at hærens internationale engagement blev udvidet andre steder, blev hærens bidrag til KFOR reduceret.

Derfor har hæren haft stor glæde af, at hjemmeværnet fra februar 2011 støttede ved at opstille den bevogtningsdeling på 30 soldater og fem stabsofficerer. I juni 2013 har forsvarskommandoen besluttet at tilbageføre opstilling af bidraget til bevogtningsdelingen i Kosovo til hæren, mens hjemmeværnet fortsat kan bidrage med stabsofficerer.

Læs mere på Hærens hjemmeside her.

Læs artikler om indsatsen om Kosovo her.

 

Mali 

Fra 17. januar til midt i maj 2013 var et dansk C130J Hercules og 40 mand udsendt til Mali for at yde logistisk støtte til den franskledede internationale militære indsats i det vestafrikanske land Mali.

Formålet med indsatsen i Mali var at standse væbnede islamiske grupper, der truede den malisiske stat, og sikre fred og stabilitet for civilbefolkningen. Indsatsen skete med afsæt i FN sikkerhedsråds beslutning og efter opfordring fra den malisiske præsident.

Det danske bidrag bestod af et af flyvevåbnets Herculestransportfly og i alt op til 40 personer – piloter, øvrige besætningsmedlemmer, teknikere, andet støttepersonel og forbindelsesofficerer.

Indsatsen handlede i første omgang om at løse transportopgaver for den franske styrke i form af transport af personer og materiel som køretøjer, reservedele og ammunition. Det var ligeledes den franske styrke, der tildelte det danske fly opgaver.

Ud over Danmark støttede blandt andre også USA, Storbritannien, Tyskland og Belgien indsatsen i Mali.

Mandat for indsatsen
Folketinget vedtog med folketingsbeslutningen B49 den 15. januar 2013 at stille et dansk militært bidrag til rådighed for den militære indsats i Mali i op til tre måneder. Det overordnede mål er at sikre fred, stabilitet og beskyttelse af civilbefolkningen i Mali inden for rammerne af FNs Sikkerhedsrådsresolution 2085 af 20. december 2012. Udenrigspolitisk Nævn gav den 21. marts tilslutning til regeringens ønske om at forlænge det danske militære bidrag til støtte for indsatsen i Mali.

Forsvarets aktiviteter i Mali fortsætter i 2014. Folketinget har besluttet at Forsvaret skal støtte FN-missionen MINUSMA og hjælpe med stabilisere det afrikanske land. Læs mere om den nye mission her.

 

Monumentet 

I respekt for de mange, der har været udsendt til konflikt- og katastrofer, for dem der er udsendt nu og for dem, der er omkommet, besluttede regeringen i 2009, at der skulle etableres et monument for Danmarks Internationale Indsats siden 1948. Monumentet skulle placeres i Kastellet. Monumentet blev færdiggjort i løbet af sommeren 2011. Monumentet blev officielt indviet på “Flagdagen” mandag den 5. September 2011 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

På baggrund af 5 indkomne forslag valgte dommerkomiteen for monumentet, efter vurdering og bedømmelse, kunster Finn Reinbothe til at udføre det nye monument.

Monumentet er placeret i Prinsessens Bastion i Kastellet. Det er offentligt tilgængeligt.

Læs mere på siden for monumentet her.

Tre rum
Finn Reinbothes monument består af tre rum, der er defineret af granitbeklædte mure med lyssøjler således:

  • Et til større ceremonier – med den overordnede inskription ”En tid – Et sted – Et menneske”.´
  • Et til aktuelt udsendte – med vågeild i form af en tændt fakkel og inskriptioner med navne på konflikt- og katastrofeområder.
  • Et til minde og refleksion for efterladte – med navneinskriptioner på de omkomne.