Kongeå Egnens Garderforening

Udland

Internationale operationer

Dansk soldat
fra forsvaret.dk

Dansk forsvar har en lang tradition for internationalt militært samarbejde. Danmark har deltaget aktivt i fredsstøttende FN-operationer siden 1948. Mange tusinde danske soldater har gjort tjeneste i verdens urocentre.

Udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation i Europa har siden begyndelsen af 1990’erne gjort det nødvendigt at ændre forsvarets internationale rolle. Det har betydet et større dansk internationalt engagement – og involveret både hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Siden 1990 har hæren haft enheder på Balkan, i Irak, og aktuelt i Afghanistan. Søværnet har deltaget med enheder i Middelhavet, den Persiske Golf, ved Gibraltarstrædet og i Adénbugten. Flyvevåbnet har opereret i Afghanistan, Libyen og Mali. De danske soldater har deltaget i den internationale kamp mod terrorisme, i fredsskabende og fredsstøttende operationer under barske vilkår langt fra Danmarks grænser.

Konstant er der danske soldater rundt omkring i verden i et internationalt engagement, der næppe bliver mindre krævende i de kommende år.