Kongeå Egnens Garderforening

Forsvarskommandoen


fra forsvaret.dk

Forsvarskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Det er en overordnet myndighed for 23.000 af forsvarets medarbejdere.

Forsvarskommandoen har ansvaret for den overordnede koordination og styring af forsvaret. Chefen for Forsvarskommandoen er forsvarschefen.
Forsvarschefen og hermed Forsvarskommandoen råder over en stab – forsvarsstaben – til at styre virksomheden ”forsvaret”. I praksis sker det i tæt samarbejde med de tre værns operative kommandoer og en række funktionelle tjenester, der har ansvaret for blandt andet personale, materiel og bygninger m.m.

Forsvarets øverste ledelse består af forsvarschefen og chefen for forsvarsstaben. Sidstnævnte er overfor forsvarschefen ansvarlig for, at kravene til forsvarets virksomhed indfries, og at forsvaret anvender sine ressourcer bedst muligt.

Forsvarschef og Forsvarsstab
Chefen for Forsvarskommandoen er Forsvarschefen. Forsvarschefen og hermed Forsvarskommandoen råder over en stab – Forsvarsstaben – til i praksis at styre virksomheden “forsvaret”.
Forsvarsstaben består af fire stabe og et ledelsessekretariat. Overordnet støtter stabene og ledelsessekretariatet Forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben, der til sammen udgør forsvarets øverste ledelse.

Den enkelte stab ledes af en stabschef med reference til chefen for Forsvarsstaben.

Cheferne for henholdsvis Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste indgår tillige som stabschefer i Forsvarsstaben.

Forsvarsstaben
Forsvarsstaben er opdelt i fire fagstabe, som støtter forsvarschefen og chefen for forsvarsstaben. Der er ca. 300 medarbejdere i forsvarsstaben fordelt på 60 pct. militære og 40 pct. civile stillinger.

Forsvarskommandoen (FKO) er Danmarks militærs overordnede kommandomyndighed. Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen, som er underlagt Forsvarsministeren og har kommandoen over de underordnede kommandomyndigheder og Forsvarsstaben.

Forsvarskommandoen har ansvaret for den overordnede koordination og styring af forsvaret. I praksis sker det i tæt samarbejde med de tre værns (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnets) operative kommandoer og en række funktionelle tjenester, der har ansvar for blandt andet personale, materiel og bygninger m.m.