Kongeå Egnens Garderforening

Forkortelser

1. ESK 1. Eskadre
2. ESK 2. Eskadre
ABM Ansvarlig Brugermyndighed
ABSL Støtteskibet ABSALON
ACP Allied Communications Publication
ACT Allied Command Transformation
ACW Air Control Wing
ADMBN Air Defence Missile Battalion (= LVMA – luftværnsmissilafdeling)
AFD Afdeling
AFDING (AING) Afdelingsingeniør
AFDLD Afdelingsleder
AFS Anti Fouling System
AFTC Air Force Training Centre
AKING Akademiingeniør
AKM Forsvarets system til måling og udvikling af arbejdsklima
AKO Arktisk Kommando (= JACMD – Joint Arctic Command)
AKOS Aktivitetsoversigt
ALO Air Liaison Officer
ALR Arbejdslederrepræsentant
ALTBMD Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence
AMA Armunitionsarsenalet
AMGRP Arbejdsmiljøgruppe
AMI Arbejdsmiljøinspektør
AMKO Arbejdsmiljøkoordinator
AMM Ammunition
AMMBRH Ammunitionsdepot Brinkhus
AMR Arbejdsmiljørepræsentant
AMU Arbejdsmiljøudvalg
AOG Aircraft on Ground
APS Aerial Port Service
APV Arbejdspladsvurdering
AQAP Allied Quality Assurance Publications
ARBSIK/ARSIK Arbejdssikkerhed
ARMDBN Armoured Battalion (= PNBTN – panserbataljon)
ART Artilleri
ASAP As Soon As Possible
ASOF Army Special Operations Force (= JGK – jægerkorpset)
ASS Assistent
AST Asset Tracking
ASuW Anti Surface Warfare
ASW Anti Submarine Warfare
ATO Air Task Order
ATW AAL Air Transport Wing Aalborg
AU Auditør
AUV Autonomous Underwater Vehicle
AWACS Airborne Warning and Control System
BALTAP Allied Forces Baltic Approaches
BC Batterichef / Business Case
BCT Battericentral
BCTGRP Battericentralgruppe
BDE Brigade
BIB Bibliotekar
BJ Bjærgning
BM Befalingsmand/-mænd (fællesbetegnelse for officers-og sergentgruppen)
BMD Ballistic Missile Defence
BMS Battlefield Management System
BN Battalion (= BTN – bataljon)
BOR Brand- og Redningstjenesten
BRS Beredskabsstyrelsen
BS Brugerspecifikation
BSO Beredskabsområde
BST Bedriftssundhedstjeneste
BST Bestemmelse
BSV Bassinvagt
BT Batteri
BTN Bataljon
C2 Command and Control
C3IS Command, Control, Communications & Intelligence System
CAOC Combined Air Operations Center
CBB Center for biosikring og beredskab
CFF Center for forvaltning
CFI Center for idræt
CFS Center for specialuddannelse
CFU Center for fjernundervisning
CH Chef
CIMIC Civil and Military Cooperation
CIS Communications & Information Systems
CIV Civil
CIVING (CING) Civilingeniør
CMRE Centre for Maritime Research and Experimentation, tidligere NURC
CNAD Conference of National Armaments Directors
COB Close Of Business
CON Container
COTS Commercial Off-the-Shelf
CPT Cockpit Procedure Trainer
CRC Control and Reporting Centre
CS Centralforeningen for Stampersonel
CSAR Combat Search and Resque
CSEK Centraliseret sekretariattjeneste
CSG Chefsergent
CTS COSMIC TOP SECRET (YHEM)
DACCIS Danish Army Command and Control Information System
DAFMO Database for Analyse af Forslag til Materiel Opgaver
DALO Defence Aquisition and Logistics Organization (= FMT – forsvarets materieltjeneste)
DAMIREP Den Permanente Danske Repræsentation i NATO Militærkomité
DANATO Den Danske Delegation til NATO
DANCON Det danske Kontin­gent
DANILOG Det danske internationale logistik center
DANSWAN Danish Secret Wide Area Network
DAR Danske Artilleriregiment
DBH Det bornholmske hjemmeværn
DCOM Deputy Commander
DDIV Danske division
DeMars Danish Defence Management and Resource Control System
DEO Division Engineer Officer (= DIO – divisionsingeniørofficer)
DIB Dansk international brigade
DIO Divisionsingeniørofficer
DIPING Diplomingeniør
DIR Direktiv
DIV Division
DKH Den kommiterede for hjemmeværnet
DLVO Divisionsluftværnsofficer
DMI Danmarks meteorologiske institut
DMKMP Drivmiddelkompagni
DMPO Divisionsmilitærpolitiofficer
DNBR Kongeskibet DANNEBROG
DNV Det Norske Veritas
DSO Divisionssignalofficer
DST DALO Support Team
DTG Dato tidsgruppe
DAAO Division Anti Aircraft Officer (= DLVO – divisionsluftværnsofficer)
ECH Echelon
ECM Electronic Countermeasures
EJMI Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN
EK Elektronisk krigsførsel (dss. EW)
EKC Elektronisk krigsførelsescenter
ELM Element
EOD Explosive Ordnance Disposal (Ammunitionsrydning)
EP Erhvervspraktikanter
ESD Electro static discharge
ESK Eskadron (HRN) Eskadre (SVN) Eskadrille (FLV)
ESSM Evolved Seasparrow Missile
ESSN Støtteskibet ESBERN SNARE
ESWBS Expanded Ship Work Breakdown Structure
EW Electronic Warfare (dss. EK)
FA Flotilleadmiral
FA Forsvarets Arbejdsmiljøcentre
FABCCT(F) Forsvarets ABC central (fred)
FAD Forsvarets Arbejdsmiljø Database
FAK Forsvarsakademiet
FAP Fjernarbejdsplads
FAT Factory Acceptance Test
FAUK Forsvarets Auditørkorps
FB Feltbro
FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
FBGRP Forbindelsesgruppe
FBRS Forsvarets brevskole
FC Forsvarschefen
FCA Forsvarets Center for Arbejdsmiljø
FCE Forsvarets Civiletat
FCOO Forsvarets Center for Operativ Oceanografi
FCU Forsvarets civiluddannelse
FDD Forsvarets forsyning, depot og distribution
FE Forsvarets Efterretningstjeneste
FEF Forbindelsesellement Færøerne (= LE JACMD)
FEK Forsvarets Eksplosivstofkommission
FFI Forsvarets forvaltningsinspektør
FHA Flyvehjemmeværnsafsnit
FHD Flyvehjemmeværnsdistrikt
FHMU Fakultetet for højere militær uddannelse
FHV Forsvarets Hovedværksteder
FIAK FMT Indkøbsanalyse- og koordinationssektion
FIIN Forsvarets Integrerede Informations Netværk
FIO Fiskeriofficer
FIR Forsvarsministeriets Interne Revision
FKA Forsvarets Koordinerende Arbejdsmiljøudvalg
FKIT Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste
FKO Forsvarskommandoen
FKO MAT-HB Forsvarskommandoens Materielhåndbog
FKP Frømandskorpset
FLIR Forward looking infrared
FLOS Flyvevåbnets Officerskole
FLR Flåderadio
FLS Flådestation
FLV Flyvevåbnet
FMC Forsvarets Mediecenter
FMI Forsvarets Materielinspektør
FMK Flyvematerielkommandoen (nedlagt)
FMN Forsvarsministeriet
FMN Future Mission Network
FMP Forsvarets Materielplanlægning
FMS Foreign Military Sales
FMT Forsvarets Materieltjeneste
FMT VO FMT VAGTHAVENDE OFFICER (tilkaldevagt/7257 5995)
FOC Final Operational Capability
FOD Foreign Object Damage
FOELM Forbindelseselementet (ved USCENTCOM)
FOFS Forsvarets forvaltningsskole
FOFT Forsvarets Forskningstjeneste (nedlagt)
FOKS Flyveroverkonstabel
FOKUS Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelsesystem
FORAK Forsvarets rigsarkiv
FORATT Forsvarsattache
FOTAB Forbindelsesofficer ved Thule Air Base
FPT Forsvarets Personeltjeneste
FR Feltration
FRK Færøernes Kommando
FRO Forsvarets rådgivning om omstilling
FRO Færøerne (eller Faroe Islands [stanag 1059])
FRT Forsvarets Regnskabstjeneste
FRV Farvandsvæsenet
FSBTN Forsyningsbataljon
FSK Forsvarets skibshavarikommision
FSK Frequency Shift Keying
FSN Flyvestation (hyppigt efterfulgt af stednavn, fx KAR, SKP, AAL)
FSPBP Forsvarets Strategiske Projekt Business Plan
FSPC Flyverspecialist
FST Forsvarsstaben
FSU Forsvarets Sundhedstjeneste
FSV Forsvaret
FTK Flyvertaktisk Kommando
FTR Fortroligt
FULDM Fuldmægtig (jf. FKOBST 305-3)
FW SKP Fighter Wing Skrydstrup (tidligere FSNSKP – Flyvestation Skrydstrup)
FØL Forsvarets Øverste Ledelse
FAA Flyvestation Aalborg
G2G Government-to-government
GDL Grønnedal
GHR Gardehusarregimentet
GI Geodæisk institut
GK Garnisonskommandant
GLK Grønlands Kommando (nedlagt – hedder nu AKO)
GM Generalmajor
GQAR Government Quality Assurance Representative
GRL Grønland (eller Greenland [STANAG 1059])
GSE Garnisonsstøtteelement
GTG Government-to-government
GV Gevær
HA Håndakt
HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalg
HAT Harbour Acceptance Test (Funktionskontrol ved kaj)
HAT Håndtering Af Tilskadekomne
HB Højrebegrænsning
HE Hovedeftersyn
HEM Hemmeligt
HFS Hærens Føringsstøtteskole
HIAS Hærens Ingeniør- og ABC-skole
HILS Hærens Ildstøtteskole
HJK Hjemmeværnskommandoen
HJV Hjemmeværnet
HKKF Hærens Konstabel- og korporalforening
HKS Hærens Kampskole
HLS Hærens Logistikskole
HMAK Hærens Materielkommando (nedlagt)
HMD ADST Hendes majestæt Dronningens adjudantstab
HO Hærens Officersskole
HOD Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
HOK Hærens Operative Kommando
HP Handlingsprogram
HPKO Hærens Parkområde
HPV Hærprovsten
HRN Hæren
HSGS Hærens Sergentskole
HTK Hærens Taktiske Kommunikation
HUF Hærens uddannelsesteknologiske faggruppe
HVBJ Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN
HVF Hjemmeværnsflotille
HVKVÆR Hovedværksted Værløse (nedlagt)
HVKAAL Hovedværksted Aalborg (under afvikling)
HVS Hjemmeværnsskolen
HW KAR Helicopter Wing Karup
HWK Helicopter Wing Karup
IAB / I.A.B. Intet at bemærke
IDA Ingeniørforeningen i Danmark
IED Improvised Explosive Device, vejsidebombe
IETDS Interaktive elektronisk teknisk dokumenthåndteringssystem
IFF Identification Friend Foe
IGR Ingeniørregimentet
IH Inspektionshavende
IKK Infanterikampkøretøj
IKT Informatik og Kommunikations Teknologi
ILBM Ildkontrolbefalingsmand
ILO Institut for Ledelse og Organisation
IMKA International maritim kapacitetsopbygning
INAOC Interim National Air Operations Center
INF Infanteri
INTOPS International Operations
IO Intern ordre
IOC Initial Operational Capability
IR Infrarød (varmestråling)
IRG Immediate Replenishment Group
ISAF International Security Assistance Force
ISO Informationssikkerheds Officer. I FMT: FMT-M-LEST IT-sikkerhedsofficer.
ISR Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance
IVER Fregatten IVER HUITFELDT
JACMD Joint Arctic Command (= AKO – Arktisk Kommado)
JAEPL Jægersprislejren
JDLOC Joint Datalink Operations Centre
JDR Jyske Dragonregiment
JFCSOUTH Joint Force Command South
JGK Jægerkorpset
JKN Hendes majestæt Dronningens Jagtkaptajn
JRCC Joint Rescue Coordination Centre
K&VDEL Kontrol- og varslingsdeling
KA Kontreadmiral
KALA Kapacitetsansvarlig LAND
KALU Kapacitetsansvarlig LUFT
KAMA Kapacitetsansvarlig MARITIM
KASEL Kaserneelement
KC Kontorchef / Kompagnichef
KCDK Kompetencecenter for Skyde- og Øvelsesterræner Danmark
KD Kommandør
KESDH Koncernfælles elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem
KFC Kryptofordelingscenter
KFOR NATO Kosovo Force
KG Koordinationsgruppe
KGB Det kongelige garnisionsbibliotek
KIH Kommandant I Hovedkvarteret
KIK Kommandanten i København
KK Kommandørkaptajn
KKO Kommunikationsofficer
KKP Krypto-, kort- og publikationssektionen
KL Kaptajnløjtnant
KMDK Kommandantskabet i Kastellet
KMDSK Kommandantskab
KMDVED Kommandantskabet i Vedbæk
KMP Kompagni
KN Kaptajn
KNUD Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN
KP Korporal
KPI Key Performance Indicator(s)
KSS Køre- støttesystem
KSTL Kampstilling
KT Krypto tempest
KTASS Kontorassistent
KTBM Kontaktbefalingsmand
KTFM Kontorfuldmægtig
KTO Kontaktofficer
KTP Kontaktpunkt
KVG Kampvogn
KVS Kontrol- og Varsling
KØTJ Køretøj(er)
LAB Laborant
LAN Local Area Network
LANTIRN Low Altitude Navigation and Targeting Infra Red for Night
LCG Logistikcenter Grønland
LD Leder
LDS Local Defence Section
LE Ledelse
LE JACMD Liaison Element Joint Arctic Command (= FEF – forbindelseselement Færøerne)
LEKI Leder Kampinformation
LFA Lokalforsvarsafdeling
LG Den Kongelige Livgarde
LGDK Lager Danmark
LGRP Luftgruppe
LIS Ledelsesinformationssystem i DeMars
LMG Let maskingevær
LOA Letter of Offer and Acceptance
LOG Logistik, logistisk
LOGOPS LOGISTIKOPERATIONSSEKTIONEN
LoR Letter of Request
LOTAB Liaison Officer Thule Air Base
LOX Liquid Oxygen
LPI Low Probability of Intercept (om Radar)
LR Logistics Regiment (=TRR)
LSC Lokal Støttecenter
LSE Lokal Støtteelement
LSG Logistisk Støttegruppe / Logistic Support Group
LST Laser Spot Tracker (i LANTIRN)
LT Løjtnant
LTM Landstalsmand
LVG Lastvogn (forkortelsen anvendtes også for den nu nedlagte enhed Luftværnsgruppen)
LVMA Luftværnsmissilafdeling
LVMBT Luftværnsmissilbatteri
MA Medarbejder
MA nr. Medarbejdernummer
MAB Marinens bibliotek
MACC Mine Action Coordination Centre
MACC Mobile Air Control Centre
MAK Materielkommando
MAP Materielanskaffelsesplan
MAS Marinestation
MATFOV Materielforvalter
MATINS Materielinstruktion (FLV)
MATM Materielmester
MAU Marineauditøren
MBF Materielfaglig bekendtgørelse
MC-A Main Class Annual
MC-I Main Class Intermediate
MCM Mine Countermeasures (søminer)
MCM DNK Mine Countermeasures Denmark
MC-R Main Class Renewal
MCV Mine Clearing Vehicle
MDA Missile Defense Agency, USA
MDP Materieldriftsplan
MDV Mine Disposal Vehicle – ubemandet undervandsfartøj for minerydning
MFE Materielfaglig evaluering
MFK Det militære frekvenskontor
MG Maskingevær
MG Menig
MGS Materiel Gruppe System
MHD Marinehjemmeværnsdistrikt
MHI Marinehjemmeværnsinspektøren
MIB Materialeintroduktionsblanket
MIL-STD Military Standard
MJ Major
MJS Miljøstyrelsen
ML Mellemleder
MMC Modular Mission Computer (F-16)
MMIRR Mekanisk Minerekognosceringsrulle
MMTA Master Message Transfer Agent
MOB Mobile
MOCN Maritimt Overvågningscenter Nord
MOCS Maritimt Overvågningscenter Syd
MOKS Marineoverkonstabel
MORP Materieltjenestens Opgave- og Ressourceplan
MOTS Military Off-the-Shelf
MOU Memorandum of Understanding
MP Militærpoliti
MRAP Mine resistant ambush proteced vehicle
MRP Modular Reconnaissance Pod (F-16)
MSC Maritime Surveillance Centre
MSK Minumum Shift Keying
MSM Maskinmester
MSPC Marinespecialist
MST FMT myndighedsstab
MTA Message Transfer Agent
MTAV Multi Purpose Tracked Armoured Vehicle.
MUK Musikkorpset
MUS Marineudkigsstation
MVH Marinehjemmeværnet
MVS Mission, vision og strategi
MWD Military Working Dog
MYBEH Myndighedsbeholdning
MYS Myndighedssektion
NADSI NATO Advanced Data Storage Interface (STANAG 4575)
NAK National ACP koordinator
NALLA National Long Lines Agency (det nationale liniekontor)
NALO Naval Liaison Office(r)
NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency
NARFA National Radio Frequency Agency (= MFK – det militære frekvenskontor)
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NATOPS National operations
NAVD Naval Dean (= OPV – orlogsprovsten)
NBO Netværksbaserede Operationer
NC NATO CONFIDENTIAL (FTR)
NCIA NATO Communications and information Agency (tidligere NCSA)
NCSA NATO CIS Service Agency (har skiftet navn til NCIA)
NEC CCIS Northern European Command – Command and Control Information System
NIJU Fregatten NIELS JUEL
NK Næstkommanderende
NLF Nærluftforsvar
NLT No Later Than (deadline)
NMR National Military Representative
NOK Nat Observations Kikkert
NR NATO RETRICTED (FTR)
NRF Nato Response Force
NS NATO SECRET (HEM)
NSA National Shipping Authority (= SFN – Skibsfartsnævnet)
NSE National Support Element
NSIF NATO Secondary Image Format (STANAG 4545)
NSN Nato Stock Number
NSWAN NATO Secret Wide Area Network
NURC NATO Undersea Research Centre, hedder nu Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE
OASS Overassistent
OB Oberst
OBH Operation Bedre Hverdag
OBK Overbygningskonduktør
OCA Operational Control Authority
ODC Office of Defence Cooperation
OF Officer
OHW Overhead Weapon Station
OING Overingeniør
OK Orlogskaptajn
OKO Operative kommandoer
OKS Overkonstabel
OKSBL Oksbøllejren
OL Oberstløjtnant
OMK Operativ Modtage Kontrol
OPKBTN Opklaringsbataljon
OPLOG Operativt Logistisk støttecenter
OPO Operationsofficer
OPV Orlogsprovsten
OS Oversergent
OVKM Overværkmester
P/N Part Number
PE Periodisk Eftersyn
PERSVGL Personvogn, let
PET Politiets efterretningstjeneste
PEWI Fregatten PETER WILLEMOES
PGM Precision Guided Munitions
PIO Presse- og informationsofficer
PIR Passive Irfrared (sensor/detektor der ikke selv udsender IR stråling)
PKSH Projektkontor skibsbaseret helikopter
PL Premierløjtnant
PLKMDSK Pladskommandantskab
PM Politimester
PMOB Personelmobilisering
PMV Pansret mandskabsvogn
PN Panser
PN Prisniveau
PNBTN Panserbataljon
PNK Projekt / Projektkontor Nyt Kampfly
PNMIRK Pansret Minerydningskøretøj
PO På ordre / Projektofficer / Projekt organisation
POC Point of Contact
POD Petrol and Oil Lubricants Division
PP Periodeplan
PPK Pansret Patruljekøretøj
PRLT Premierløjtnant
PSA Personalestrategisk afdeling
PSN Personel
PTR Patrulje
PVG Permanente Vedligeholdelses Grupper
RC Regionscenter
RCS Radar Cross Section
RCS Ressourcestyringsgruppe
RDDC Royal Danish Defence College (= FAK – forsvarsakademiet)
RDO Radio
RFC Request for Change
RFP Request for Proposal
RH Radarhoved
RIC Radio Identification Code
RLG The Royal Life Guards (= LG – livgarden)
Rm-nr Regnskabsmyndighed, udfyldes på rejsekuverter, 89 for FMT
ROID Reserveofficersforeningen i Danmark
ROK Rapport over kvalitetsmangler
ROV Remotely Operated Vehicle – fjernstyret ubemandet undervandsfartøj
RPCH Rigspolitichefen
RR Rigsrevisionen
RRP Remote Radar Post (= RH – radarhoved)
RSP Render Safe Procedure
SAD State Audit Department (= RR – Rigsrevisionen)
SAR Search And Rescue
SAR Synthetic Aperture RADAR
SAT Sea Acceptance Test (Funktionskontrol til søs) /Site Acceptance Test
SBH Sagsbehandler
SBU Søværnest Basisuddannelse
SDK Søværnets Dykkerkursus (SPS-SDK – Søværnets specialskoles dykkerkursus)
SFI Sekretariat for Industrisamarbejde
SFI Skibsteknisk Forskningsinstitut
SFN Skibsfartsnævnet
SFOR NATO Stabilisation Force
SFS Søfartsstyrelsen
SFU Sektion for Forskning og Udvikling
SG Sergent
SGO Signalofficer
SGS Søværnets Grundskole (Nedlagt, hedder nu SSG – Søværnets Sergent- og Grundskole)
SHIRBRIG (United Nations) Stand-By High Readiness Brigade
SHK Søværnets Havarikursus (SPS-SHK – Søværnets specialskoles havarikursus)
SHORAD Short Range Air Defence (= NLF – nærluftforsvar)
SHT Søværnets Helikoptertjeneste (nedlagt, hedder nu ESK723)
SI Skibsinspektør
SIED Suicide Improvised Explosive Device (IED)
SIGBM Signalbefalingsmand
SIGMD Signalmand
SITREP Situation Report
SITRUM Situationsrum
SLA Service Level Agreement
SME Subject Matter Expert
SMK Søværnets Materielkommando (nedlagt)
SNMCMG1 Standing NRF Maritime Mine Counter Measures Group One
SNMG1 Standing NRF Maritime Group One
SNO Stillingsnormeringsoversigt
SNR Senior National Representative
SOC System Operator Console
SOFA Status of forces aggreement
SOK Søværnets Operative Kommando
SOM Søopmålingen
SOMD Søopmålingen Danmark
SOMEVA Søopmålingens Elektronikvedligeholdelsesafdeling
SOMG Søopmålingen Grønland
SOS Søværnets Officersskole
SOTAS Standoff Target Acquisition System
SPF Søværnets publikationsforvaltning
SPI Søværnets Specialtjeneste Inspektør
SPO System Program Office
SPRTJ Sprængningstjeneste
SPS Søværnets Specialskole
SPS-SDK Søværnets Dykkerkursus
SPS-TAK Søværnets Taktikkursus
SPS-TEK Søværnets Teknikkursus
SPS-VBK Søværnets Våbenkursus
SR Signal Regiment (= TGR – telegrafregiment)
SSD Skoleskibsdivision
SSG Seniorsergent
SSG Søværnets Sergent- og Grundskole
SSI Skibssikkerhedsinspektør
SSS Side Scan Sonar – sonar til scanning af havbunden
SSSB Ship Shore Ship Buffer
ST Stab
STANAG Standardization Agreement (NATO)
STCH Stabschef
STS Søværnets Taktiske Stab
SVN Søværnet
SYHJ Sygehjælper
SÆHÆ Særlig hændelse (materielskade, personskade eller dødsfald)
TA Technical Agreement
TAK Taktikkursus (SPS-TAK – Søværnets specialskoles taktikkursus)
TAO Taktikofficer
TASO Terminal Area Security Officer, I FMT: FMT-M-LEST IT-sikkerhedsofficer.
TBD To Be Determined (besluttes/fastlægges senere)
TBK Tambourkorps
TC Teknisk chef
TEG Tegner
TEK Teknikkursus (SPS-TEK – Søværnets specialskoles teknikkursus)
TEKASS Teknisk Assistent
TEKING (TKING) Teknikumingeniør
TFR Totalforsvarsregion
TFTPKT Trafiktransportkontoret
TGBTN Telegrafbataljon
TGR Telegrafregimentet
THB Teknisk håndbog
THET Inspektionsskibet THETIS
TKO Teknikofficer (maskinmester)
TMG Tungt maskingevær
TN Terræn
TOR Terms of Reference
TRBTN Trænbataljon
TRIT Inspektionsskibet TRITON
TRNM Totalforsvarsregion nord- og midtjylland
TRR Trænregimentet
TRS Tactical Reconnaissance System (F-16)
TTA Tilbage til arbejdet
TTJ Til tjenestebrug
TTP Techniques, Tactics and Procedures
TTP Træningstilstandsprøve
TTPSEK Tung transportsektion
TTT Taktisk troppetransport
TULU Inspektionskutteren TULUGAQ
UAFD Underafdeling
UAS Unmanned Aerial System
UAV Unmanned Airborne Vehicle
UDSKP Udleveringsdepot Skydstrup
UM Udenrigsministeriet
UNODIR Unless Otherwise Directed
UUV Unmanned Underwater Vehicle
UVA Underudvalg vedrørende Arbejdsmiljø
UXO Unexploded Ordnance
VAIED Victim Activated IED
VARYD Variable ydelser
VASOF Vagt og sikkerhedsofficer
VB Venstrebegrænsning
VBIED Vehicle Born Improvised Explosive Device (IED)
VBK Våbenkursus (SPS-VBK- Søværnets specialskoles våbenkursus)
VBO Våbenofficer
VD Vedligeholdelsesdirektiv
VDKAR Værkstedsdivision Karup
VDL Video Down Link
VDRN Inspektionsskibet VÆDDEREN
VEDL Vedligeholdelse
VEO Våben- og Elektronikofficer
VETC Veterancentret
VH Vedligehold
VHBM Vagthavende befalingsmand
VHM Vedligeholdelsesmeddelelse
VHO Vedligeholdelsesordre
VHV Virksomhedshjemmeværnet
VISO Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion
VKDK Værksted Danmark
VKM Værkmester
VKO Værkstedsområde
VN Vedligeholdelsesniveau
VO Vagthavende officer
VPL-MG Værnepligtig menig
VR Værnepligtsrådet
VSDIV Værkstedsdivision
VTC Vejrtjenestecenter
VTC VideoTeleConference
VTI Værnsfælles Teknologi og Innovationssektion
VTKMP Vagtkompagni
VTS Vessel Traffic Service
VUT I Videreuddannelsestrin I
VUT II Videreuddannelsestrin II
WKAR Helicopter Wing Karup (HW KAR)
WKDIV Workshop Division (= VSDIV – værkstedsdivision)
WSKP Fighter Wing Skrydstrup (FW SKP)
WAAL Air Transport Wing Aalborg (ATW AAL)
YHM Yderst Hemmeligt
ÆB Ændringsblad (til MORP ved FMT)
ÆDO Ældste Danske Officer
ØD Øvrig drift
ØHB Økonomihåndbogen
AA Artilleriafdeling
AACAD Army Academy (= HO – Hærens officersskole)
ÅP Årsprogram