Kongeå Egnens Garderforening

Indland

fra forsvaret.dk

Forsvaret løser – også i dagligdagen – en række civile opgaver i Danmark.

Bekæmpelse af forurening Forsvaret har ansvaret for forureningsbekæmpelse til søs. Til den opgave råder søværnet over en række skibe og materiel til blandt andet oliebekæmpelse.
Flyvevåbnet har specielt udrustede fly, der overflyver de danske farvande og kan se selv meget små mængder olie på overfladen. Flyvevåbnets helikoptere har udstyr til at tage prøver af olien, så miljøsynderen kan indkredses. Forsvaret har ret til at udstede administrative bøder til miljøsyndere, der gribes på fersk gerning.

Sneberedskab
Forsvaret kan stille bæltekøretøjer og andre terrængående køretøjer til rådighed til ambulancetjeneste, hvis snevejr gør vejene ufremkommelige for almindelige ambulancer.

Assistance til politiet
Forsvaret assisterer politiet på mange måder. Det danske politi råder ikke selv over helikoptere eller piloter, så Forsvaret yder assistance til eftersøgning af forsvundne personer og hastighedskontrol fra luften. Forsvaret har  bombeeksperter, der assisterer politiet i forbindelse med fund af ulovligt fyrværkeri eller ammunitionsgenstande og i forbindelse med bombetrusler, hvor sprængstofeksperter undersøger, om en genstand er en bombe og med at uskadeliggøre mulige bomber.

Regningstjeneste og ambulanceflyvning
Forsvarets redningshelikoptere er ofte i brug ved søulykker, men deltager lige så ofte i evakuering af personer. Helikopterne bruges også som ambulancehelikoptere, når meget syge patienter skal evakueres fra Danmarks mange små øer, eller når patienter i særlige tilfælde skal overflyttes til sygehuse med særlige specialer.