Kongeå Egnens Garderforening

Vagtkompagniet

Enheder i Vagtkompagniet 

Vagtkompagniet er direkte underlagt Chefen for Den Kongelige Livgarde som en selvstændig underafdeling. Det betyder, at kompagnichefen har samme beføjelser som en bataljonchef.

Vagtkompagniet består af tre vagthold, et tambourkorps, en forsyningssektion samt en kommandodeling. Der kan læses yderligere om de forskellige enheder ved at vælge et link i menuen til venstre.

Vagtkompagniets logo og ærmemærke.
Vagtkompagniets logo og ærmemærke.

Vagtkompagniets kompagnimærke symboliserer enhedens bevæbning og udrustning til brug ved vagttjenesten på de kongelige residenser.

Skriftbåndene angiver Vagtkompagniets tilhørsforhold og funktion.
Skjoldfarverne (blå og hvid) er regimentsfarverne.